ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Η διαδικασία

10-20 Λεπτά

Ανώδυνη Διαδικασία

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι η πιο διαδεδομένη μορφή περιφερικής νευροπάθειας. Η αποτελεσματικότητα του βελονισμού στη διαχείριση του ήπιου έως μέτριου συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα έχει διερευνηθεί σε αρκετές μελέτες με θετικά αποτελέσματα. Οι ασθενείς που έλαβαν βελονισμό είχαν σημαντικά καλύτερη βελτίωση στα κλινικά συμπτώματα του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα. Μεταξύ των ηλεκτροφυσιολογικώνχαρακτηριστικών, οι μελέτες δείχνουν βελτίωση στην ομάδα βελονισμού σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Η θεραπεία με βελονισμό είχε ανώτερη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τον νυχτερινό νάρθηκα συν τον εικονικό βελονισμό τουλάχιστον στην υποκειμενική αξιολόγηση των συμπτωμάτων. Αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε αντικειμενικά από την αξιολόγηση NCV. Ωστόσο, ο βελονισμός ήταν εξίσου αποτελεσματικός με τον νυχτερινό νάρθηκα και τον ψευδή βελονισμό σε σχέση με άλλες ηλεκτροφυσιολογικές παραμέτρους. Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης ήταν σύμφωνο με προηγούμενες έρευνες. Μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη δοκιμαστική μελέτη με μακροχρόνια παρακολούθηση (13 μήνες) συνέκρινε τον βελονισμό με τα από του στόματος στεροειδή στη διαχείριση τουσυνδρόμου καρπιαίου σωλήνα. Και οι δύο ομάδες εμφάνισαν πάνω από 50% βελτίωση τον 7ο και τον 13ο μήνα. Επιπλέον, οι ασθενείς με θεραπεία με βελονισμό είχαν σημαντικά καλύτερη βελτίωση σε GSS και σε σύγκριση με την ομάδα στεροειδών. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του βελονισμού τόσο στην εκτίμηση των συμπτωμάτων όσο και στις αντικειμενικές αλλαγές στη νευρική αγωγιμότητα. Επιπλέον, μια κινεζική μελέτη έδειξε μια πολλά υποσχόμενη επίδραση του βελονισμού με βελόνα σε σύγκριση με τη θεραπεία μπλοκ στεροειδών όσον αφορά το ποσοστό ανταπόκρισης. Μια μετα-ανάλυση του βελονισμού έναντι των στεροειδών νευρικών αποκλεισμών επιβεβαίωσε αυτό το αποτέλεσμα.

 

Καλέστε μας για τυχόν απορίες

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ