ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ

Η διαδικασία

10-20 Λεπτά

Ανώδυνη Διαδικασία

Σύμφωνα με Ελεγχόμενες Κλινικές Δοκιμές, μετά από πραγματοποίηση συνεδριών Βελονισμού σε άτομα με Αλλεργική Ρινίτιδα, τα συμπτώματα του φτερνίσματος και του κνησμού των αυτιών και του ουρανίσκου όπως και της ρινικής συμφόρησης ήταν σημαντικά λιγότερο σοβαρά

Η Αλλεργική Ρινίτιδα περιλαμβάνει αλλεργική φλεγμονώδη αντίδραση και αντίδραση υπερευαισθησίας με τη μεσολάβηση του αντισώματος IgE.

Υπάρχει μια περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ των φλεγμονωδών κυττάρων, κυτταροκινών που απελευθερώνονται από αυτά τα κύτταρα, προ φλεγμονώδη νευροπεπτίδια και νευροτροφίνες. Ειδικότερα, οι νευρικές απολήξεις εκτίθενται μετά την έκθεση της ακεραιότητας του ρινικού επιθηλίου, γεγονός που οδηγεί στην απελευθέρωση πεπτιδίου που σχετίζεται με το γονίδιο της ουσίας P και άλλων ουσιών που οδηγούν σε έναν  ‘’καταρράκτη’’ φλεγμονής.

Η χρήση του Ιατρικού Βελονισμού για την Αλλεργική Ρινίτιδα στη κλινική πράξη προτείνεται ως αποτελεσματική θεραπεία σε πρόσφατα δημοσιευμένες  οδηγίες του American Academy of Otolaryngology  Head and Neck Surgery. Η σύγχρονη αντίληψη είναι ότι η ανακούφιση των συμπτωμάτων της Αλλεργικής Ρινίτιδας σχετίζεται με τα αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα του Βελονισμού.

Τα αντιφλεγμονώδη αυτά οφέλη σχετίζονται με πολλές μεταβολικές οδούς όπως τον άξονα υποθαλάμου υπόφυσης επινεφριδίων, τις οδούς του συμπαθητικού αυτόνομου νευρικού συστήματος και τις συμπαθητικές χολινεργικές οδούς.

Άλλο σημαντικό όφελος του Βελονισμού,  είναι η αντι-ισταμινική του δράση καθώς ρυθμίζει την μείωση των προ φλεγμονωδών κυτταροκινών και των προ φλεγμονωδών νευροπεπτιδίων.

Καλέστε μας για τυχόν απορίες

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ